Hlavná stránka
Prihlásiť sa

Vzorová nájomná zmluva
Prosím prečítajte si pozorne túto zmluvu, ak sa ju rozhodnete použiť a prípadne si ju upravte pre Vaše potreby.


Stiahnutím tejto zmluvy akceptujete, že na túto zmluvu neposkytujeme žiadne právne záruky a akékoľvek riziko (napr. právne, materiálne alebo finačné) spojené s touto zmluvou znášate iba Vy.


Vzorová zmluva