Hlavná stránka
Prihlásiť sa

Čo je cieľom tohto portálu ?
Naším cieľom je vytvorenie web portálu, prostredníctvom ktorého si ľudia (ale aj firmy) budú môcť navzájom požičiavať akékoľvek hnuteľné veci, napr. náradie, stroje, knihy, elektroniku ... Mnohí z nás už boli v situácii, že sme potrebovali nejakú vec, tak sme ju kúpili, ale neskôr sme ju niekam odložili, lebo už nebola potrebná. Tento portál je pre tých, ktorí budú ochotní ponúknuť veci, ktoré majú doma, a pre tých ktorí by si chceli niečo požičať, ale nevedia, kde to hľadať. Väčšina z vecí, ktoré dnes kupujeme, je vyrobená mimo Slovenska, najčastejšie pochádzajú z iného kontinentu, napr. z Ázie. To znamená, že hodnota, ktorú sme zaplatili za danú vec, sa stratí z našej krajiny. Keby sme takéto veci navzájom efektívne zdieľali namiesto zbytočného kupovania, ušetrili by sme ako krajina veľké hodnoty. Prenájmom sa veci môžu využívať efektívnejšie, takže ich nebude treba vyrábať v takých množstvách, čo môže prispieť k zníženiu znečisťovania prírody.

Aké sú výhody registrácie na našom portáli ?

Budem musieť ako nájomca zverejniť nejaký kontakt ?
Nie, vaše kontaktné údaje nie sú nikde zverejnené a záujemcovia o prenájom Vás budú môcť kontaktovať iba prostredníctvom interných správ v rámci nášho portálu. Ale môžete si samozrejme aj zvoliť možnosť, aby sa Vaše kontaktné údaje (napr. telefónne číslo) zobrazovali každému návštevníkovi a na Vašej profilovej stránke.

Čo ak mi niekto poškodí, zničí alebo ukradne predmet, ktorý som prenajal ?
Toto riziko sa prirodzene nedá vylúčiť, preto Vám odporúčame, aby ste uzavreli písomnú zmluvu o prenájme, v ktorej budú ošetrené aj takéto situácie (poškodenia prenajímanej veci, prekročenie dohodnutej doby prenájmu, nevrátenia veci, náklady na očistenie alebo opravu, záloha a pod). Vzorová zmluva o prenájme je Vám k dispozícii na nášom portáli.

Nájomca a prenájomca sa môžu navzájom hodnotiť ?
Áno, nájomca a prenájomca sa môžu po uplynutí doby prenájmu navzájom ohodnotiť. Dôležité je, že ak sa niekto správal nekorektne, či už ako nájomca alebo prenájomca, dostane zlé hodnotenie. Hodnotenia sú verejné a tým pádom sa takému užívateľovi v budúcnosti každý radšej vyhne. Ak by sa aj nanovo zaregistroval pod iným loginom, náš portál Vám umožní vyhľadať užívateľov na základe kontaktných údajov (meno a pod.) a teda aj zistiť, ako sa daná osoba správala v minulosti pod iným loginom.